Změny v Doplňkovém penzijním spoření od ledna 2024: Jak se připravit na budoucí důchodovou výzvu

Stát se snaží přenést větší důchodovou odpovědnost na občany prostřednictvím státní podpory penzijky. To zahrnuje zvýšení minimálního spoření, nové daňové úlevy a delší dobu spoření. Není jen o tom, kolik spořit, ale o tom, kolik potřebujete spořit, aby udrželi životní úroveň v důchodu.

Státní podpora penzijky, což je forma Doplňkového penzijního spoření, prochází významnými změnami, které začnou platit od ledna 2024. Tyto změny mají hluboký dopad na způsob, jakým se lidé připravují na svůj budoucí důchod. Jedná se o snahu státu donutit občany, aby se na důchod připravili sami a převzali větší důchodovou odpovědnost.

Změny v Doplňkovém penzijním spoření od ledna 2024 zahrnují následující aspekty:

Zvýšení minimálního měsíčního spoření pro státní příspěvek: Současná minimální úroveň státní podpory je stanovena na 90 Kč měsíčně při minimálním měsíčním spoření 300 Kč. Od roku 2024 se tato hranice zvýší na minimální úložku 500 Kč měsíčně, a to s příslibem státní podpory ve výši 100 Kč. To znamená, že lidé budou muset spořit více, aby získali maximální státní příspěvek.

Maximální státní podpora: Maximální státní podpora dosáhne 340 Kč měsíčně pro ty, kteří spoří 1.700 Kč měsíčně. To představuje zvýšení o 110 Kč oproti současnému stavu. Stát tak motivuje lidi k většímu spoření.

Prodloužení minimální doby spoření: Minimální doba spoření, po kterou bude možné čerpat úspory bez sankce (při splnění ostatních kritérií), se prodlouží u nových smluv z původních 5 let na 10 let. Navíc bude možné čerpat úspory až po dosažení věku 60 let. To znamená, že lidé budou spořit déle a mít tak větší finanční rezervy v důchodu.

Nový alternativní účastnický fond a dlouhodobý investiční produkt: Penzijní společnosti budou moci nabízet tzv. alternativní účastnický fond, který bude konkurovat stávajícím fondům s dynamickou investiční strategií. Tento fond bude mít volnější nastavení poplatků a investiční strategie, což umožní větší flexibilitu při investování.

Daňová podpora: Daňová podpora spoření na stáří se bude měnit s ohledem na zavedení dlouhodobého investičního produktu. Celkový limit na daňově podporované produkty spoření na stáří vzroste na 48.000 Kč ročně na poplatníka. To znamená, že lidé budou moci využít daňových úlev na spoření více než kdy dříve.

Motivace k přechodu do nových fondů: Současně není možná paralelní účast v transformovaných a účastnických fondech, což snižuje motivaci k přechodu do nových fondů. Novela umožní setrvání v transformovaných fondech při současném přispívání do účastnických fondů. To by mohlo zvýšit motivaci k účasti v modernějších investičních produktech.

Starobní důchod a penzijko: Pro příjemce starobního důchodu od ledna 2024 nebude vyplácena státní podpora penzijko. Tím stát signalizuje, že penzijko má sloužit dlouhodobému spoření na důchod, a ne jako krátkodobý spořící produkt.

Závěrem je třeba zdůraznit, že každý člověk má odlišné potřeby a cíle ohledně svého finančního budoucna. Proto je důležité konzultovat tyto změny s finančním poradcem a přizpůsobit své spoření novým podmínkám tak, aby dosáhli finanční stability v důchodu.

Změny v Doplňkovém penzijním spoření od ledna 2024 ve zkratce: 

  • Zvýšení minimálního měsíčního spoření pro státní příspěvek na 500 Kč.
  • Maximální státní podpora dosáhne 340 Kč měsíčně pro ty, kteří spoří 1.700 Kč měsíčně.
  • Prodloužení minimální doby spoření na 10 let a čerpání úspor až po dosažení 60 let věku.
  • Nový alternativní účastnický fond a dlouhodobý investiční produkt.
  • Změny v daňové podpoře spoření na stáří s nárůstem limitu na 48.000 Kč ročně.
  • Motivace k přechodu do nových fondů s možností paralelní účasti v transformovaných a účastnických fondech.
  • Ukončení státní podpory penzijka pro příjemce starobního důchodu od ledna 2024.
IMG_9871

Anketa